Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas