Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas