Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas