Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas