Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas