Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas