Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas