Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas