Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

President-commissaris
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
President-directeur
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Commercieel Directeur
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Verkoopleider
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Hoofd Klantenafdeling
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Hoofd Personeelszaken
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Hoofd Personeelszaken
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Bureauchef
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Bedrijfssecretaris
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hoofd Boekhouding
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Technisch Directeur
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Productieleider
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Bedrijfsleider
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas