Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

President-commissaris
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
President-directeur
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Commercieel Directeur
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Verkoopleider
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Hoofd Klantenafdeling
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Hoofd Personeelszaken
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Hoofd Personeelszaken
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Bureauchef
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Bedrijfssecretaris
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hoofd Boekhouding
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Technisch Directeur
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Productieleider
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Bedrijfsleider
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas