Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

President-commissaris
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
President-directeur
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Commercieel Directeur
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Verkoopleider
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Hoofd Klantenafdeling
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Hoofd Personeelszaken
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Hoofd Personeelszaken
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Bureauchef
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Bedrijfssecretaris
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hoofd Boekhouding
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Technisch Directeur
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Productieleider
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Bedrijfsleider
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas