Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

President-commissaris
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
President-directeur
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Commercieel Directeur
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Verkoopleider
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Hoofd Klantenafdeling
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Hoofd Personeelszaken
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Hoofd Personeelszaken
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Bureauchef
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Bedrijfssecretaris
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Hoofd Boekhouding
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Technisch Directeur
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Productieleider
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Bedrijfsleider
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas