Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas