Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas