Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas