Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas