Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas