Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas