Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas