Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas