Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas