Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas