Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas