Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

의장님/ 이사님
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
CEO(씨이오)
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
마케팅 담당자님
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
세일 매니저님
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
고객서비스팀 매니저님
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
인사관리 매니저님
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
오피스 매니저님
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
회사비서
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
최고 회계사님
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
기술관리자님
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
연구 개발 매니저님
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
프로덕션 담당자님
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
공장장님
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas