Ungerska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Elnök és ügyvezető igazgató
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Vezérigazgató
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Marketing igazgató
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Kereskedelmi igazgató
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Ügyfélszolgálati menedzser
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Személyzeti Igazgató
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Irodaigazgató
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Vállalati titkár/titkárnő
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Főkönyvelő
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Műszaki Igazgató
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Termelési Igazgató
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas