Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas