Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas