Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas