Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas