Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas