Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas