Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas