Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas