Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas