Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas