Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas