Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas