Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

主席兼总裁
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
首席执行官
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
营销总监
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
销售总监
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
客户服务经理
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事总监
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人力资源经理
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
办公室经理
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
公司秘书
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
总会计师
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
技术总监
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研发经理
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生产总监
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
工厂经理
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas