Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas