Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
工場長
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas