Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
工場長
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas