Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas