Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas