Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
工場長
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas