Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
工場長
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas