Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas