Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas