Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas