Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas