Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

経営責任者
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
経営責任者
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
マーケティング担当責任者
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
営業部長
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
カスタマーサービス部部長
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
人事部長
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
人事部長
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
業務マネージャー/事務長
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
総務部長
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
会計主任
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
IT部長
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
研究開発部長
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
生産部部長
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
工場長
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas